Песни под названием "Santa Diss Track"

Всего 1 записей

Logan Paul — Santa Diss Track

Logan Paul — Santa Diss Track

Слова песни Santa Diss Track (Logan Paul) Перевод песни Santa Diss Track (Logan Paul) Oh, hi, Mr. Claus, it’s me, Logan Paul!Оу, привет Мистер Клаус, это я — Логан Пол! 22 Christmases, ain’t heard from you at allЗа 22 рождества, ты не разу не зашел It’s maybe ’cause I’m naughty, or maybe ’cause I’m niceМожет ...